Kategorie

Promocje

Długopisy Lecce Pen

Regulamin

Regulamin korzystania przez klientów biznesowych lub instytucjonarnych z serwisu ceramika-reklamowa.com.pl

§ 1. Informacje ogólne

1. Właścicielem serwisu internetowego ceramika-reklamowa.com.pl jest SIDE Agencja Reklamowa Remigiusz Gremlik, z siedzibą w Radzyminie, ul. Batorego 1, 05-250 Radzymin.

2. NIP: 548-213-30-20, Regon 072703659, zwany dalej Sprzedającym

3. Serwis internetowy ceramika-reklamowa.com.pl realizuje wyłącznie zamówienia dokonywane przez firmy i instytucje.

4. Serwis internetowy ceramika-reklamowa.com.pl nie prowadzi sprzedaży detalicznej !

§ 2. Składanie zamówień

1. Zamówienia należy składać pisemnie: pocztą email na adres info@side.com.pl lub faksem na numer 22/ 10 10 157.

2. Minimalna ilość jednorazowego zamówienia produktów wynosi: 24 szt.

3. Czas realizacji zamówienia jest każdorazowo uzgadniany.

4. Realizacja następuje z chwilą przyjęcia zamówienia.

5. Wysłane potwierdzenie zamówienia przez danego handlowca jest przedstawieniem warunków realizacji składanego
zamówienia.

6. Każdorazowa zmiana warunków realizacji zamówienia lub anulowanie zamówienia powinna być dokonywana w ciągu 24h (nie dotyczy zamówień Last Minute) od przesłania potwierdzenia zamówienia i przekazywana w formie pisemnej.

7. Zamówienie uważa się za zrealizowane w całości, również w przypadku, jeżeli następuje odstępstwo od zamówionej ilości w wysokości +/- 5 %.

8.  Faktura zostaje wypisana na ilości rzeczywiste w terminie 7 dni od daty sprzedaży.

9. W przypadku pierwszego zamówienia wymagany jest aktualny wyciąg z CEDIG wraz z akceptacją warunków
współpracy.

10. W przypadku rezygnacji z zamówienia rościmy sobie prawo do potrącenia z zaliczki wszelkich kosztów związanych z jego realizacją - koszty przygotowalni i opracowania graficznego, koszty wyprodukowania kalki ceramicznej
i inne.

11. Nie ma natomiast możliwości rezygnacji z zamówienia z chwilą dokonania wypalenia zamówionych materiałów.

12. Minimalna wartość zamówienia składanego za pośrednictwem strony internetowej to 1000 zł netto.

13. O ile indywidualne ustalenia z Sprzedającym nie mówią inaczej - w przypadku nowych Klientów, pierwsze zamówienia będą realizowane po uprzednim dokonaniu przedpłaty w wysokości 100 % wartości brutto zamówienia na co zostanie wystawiona faktura VAT. W przypadku braku wpłaty zamówienie nie będzie realizowane

14. SIDE AGENCJA REKLAMOWA nie ponosi odpowiedzialności za gotowe pojekty graficzne przesłane przez kupującego.

15. SIDE AGENCJA REKLAMOWA nie ponosi odpowiedzialności za wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe.

§ 3 Ceny, promocje i rabaty

1. Wszystkie wyświetlane na stronie ceny są cena netto ( bez VAT ) i nie zawierają kosztów znakowania ani transportu.

2. Koszty znakowania każdorazowo będą indywidualnie ustalane z kupującym

3. Promocje widoczne na stronie obowiązują w określonych przedziałach czasowych lub do wyczerpania zapasów.

4. Sprzedający na prawo co zmiany cen w ciągu dnia.

5. Stosowane w sklepie rabaty nie podlegają sumowaniu.

6. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjny system rabatowania.

§ 4 Gwarancja i warunki reklamacji

1. Obowiązaki dotyczące gwarancji jak również waunki reklamacji zostały opisane na stronie  ceramika-reklamowa.com.pl w zakładce Gwarancje, Warunki Reklamacji

§ 5 Asortyment

1. SIDE Agencja Reklamowa dokłada wszelkich starań aby wszystkie podawane na stronie informacje dotyczące oferowanych produktów nie zawierały żadnych błędów.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w opisach produktów dostarczonych przed dostawców.

3. Sprzedawca ma prawo do wprowadzenia lub wycofania produktu z oferty w ciągu dnia

§ 6 Realizacje

1. Standardowo zlecenia realizowane są w terminie 10 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji po wcześniejszym zaakceptowaniu wzoru.

2. Istnieje możliwość skorzystania z ofert specjalnych:
- „Last minute” - realizacja zamówienia w ciągu 3 dni roboczych w miarę możliwości produkcyjnych.
- FAST TRACK – realizacja zlecenia w czasie 48 godzin. Oferta dotyczy tylko wybranych produktów, po wcześniejszej konsultacji z działem handlowym firmy SIDE Agencja Reklamowa.

3. Firma SIDE Agencja Reklamowa zobowiązuje się do przestrzegania przyjętych przez siebie terminów realizacji, jednak zastrzega sobie prawo do ich zmiany w przypadkach uniemożliwiających wykonanie pracy w przyjętym terminie z przyczyn niezależnych od firmy SIDE Agencja Reklamowa (awaria maszyn, choroba personelu, przerwa w dostawie energii elektrycznej itp.).

§ 7 Warunki dostawy towaru

1. W przypadku zamówień o wartości poniżej 1000 zł netto, koszt transportu do siedziby zamawiającego lub innego wskazanego przez niego miejsca, pokrywa kupujący.

2. W przypadku zamówień o wartości powyżej 1000 zł netto, koszt transportu pokrywa sprzedający.

3. Na terenie kraju przesyłki wysyłane są firmą kurierską – koszt przesyłki określany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.

4. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu odpowiada firma kurierska. Kupujący powinien w obecności kuriera dokonać sprawdzenia przesyłki pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku uszkodzenia przesyłki lub braków ilościowych towaru – zamawiający powinien zgłosić ten faktu kurierowi i wypełnić odpowiedni formularz reklamacyjny dostarczony przez kuriera.

5. Wszelki reklamacje dotyczące uszkodzeń lub braków towaru ujawnione po dostarczeniu towaru przez kuriera nie będą uwzględniane.

6. SIDE Agencja Reklamowa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów.

7. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania mu zamówionego towaru.
8. W każdym przypadku to sprzedawca ustala dokładną ilość zamawianych produktów, może ona się różnić zaledwie o kilka sztuk od rzeczywistego zamówienia. Wynika to ze sposobu pakowania produktów.
9. Klient każdorazowo po otrzymaniu towaru jest zobowiązany do sprawdzenia czy otrzymany towar jest zgodny ze specyfikacją zamówienia. W przypadku niezgodności towaru ze specyfikacją zamówienia, klient powinien nie później niż w ciągu 2 dni roboczych powiadomić o tym fakcie pracowników SIDE Agencja Reklamowa.

§ 8 Warunki płatności

1. O ile indywidualne ustalenia ze sprzedającym nie mówią inaczej - przed realizacją zamówienia
niezbędne jest wpłacenie przedpłaty w wysokości 100 % wartości zamówienia brutto. Po otrzymaniu wpłaty sprzedający wystawi fakturę VAT. 

2. Płatności należy dokonać na poniższe dane:

SIDE Agencja Reklamowa Remigiusz Gremlik

ul. Batorego 1
05-250 - Radzymin
Numer konta : PKO BO S.A. 88 1020 1390 0000 6302 0184 3275
3. W tytule przelewu należy podać numer faktury proforma lub numer zamówienia.

4. Dla stałych klientów oferujemy odroczone terminy płatności.

5. SIDE Agencja Reklamowa zastrzega sobie prawo własności zamawianego towaru do chwili uiszczenia przez zamawiającego całkowitej ceny zakupu przedmiotu zamówienia.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia oznacza pełną akceptację wszystkich warunków opisanych na stronie ceramika-reklamowa.com.pl

2. W przypadku sporów których nie udało się rozwiązać na drodze obopólnego porozumienia, rozstrzygane one będą przez sąd właściwy dla SIDE Agencja Reklamowa.
3. SIDE Agencja Reklamowa zastrzega sobie prawo do wykorzystania logotypów, znaków firmowych kupujących składających zamówienia oraz oznakowanych i wyprodukowanych produktów do celów marketingowych. Wszelkie materiały przekazane przez kupującego nigdy nie zostaną przekazane osobom trzecim chyba że jest to niezbędne do realizacji zamówienia.
4. SIDE Agencja Reklamowa ma prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie.

                                                                                                                § 10 Polityka plików „cookies”

"Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej."